DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

STUDIE

Objemovová studie

Cílem objemové studie je stanovit hlavní tvarové prvky stavby. Pro výběr ideálního řešení je nutné nejprve podrobně prozkoumat výškopisné, polohopisné a unikátní znaky okolí, případně historii území. Na základě takto získaných informací jsou vytvořeny pracovní varianty, které jsou v souladu s územím, kde se stavba nachází, a zároveň v maximální možné míře splňují požadavky investora.

Studie je zpracována formou tištěné prezentace formátu obvykle A3.
Objemové studie se využívají především pro předjednání investičního nebo stavebního záměru. Takto zpracovanou studii je možné předjednat na úřadě, prezentovat účastníkům stavebního řízení, případně ji předložit k projednávání prvotního záměru.
Objemová studie stavby obsahuje:
Identifikaci, textovou zprávu, situaci, definované objemy jednotlivých funkčních ploch, rozložení ploch v situaci, objemové skici nebo vizualizace.

Ideová studie

Zatímco objemová studie řeší architekturu na úrovni tvarových souvislostí a zvyklostí v dané oblasti, ideová studie prověřuje ideální estetické, funkční a materiálové kombinace použitelné pro danou stavbu v daném místě. Jedná se tedy především o ideové zpracování pohledu na celý komplex, vytvoření ideového půdorysu jednotlivých podlaží. V případě, že se jedná o studii většího komplexu (např. hotelu) jsou součástí studie i návrhy typických jednotek (např. jednolůžkového a dvoulůžkového pokoje).
Ideové studie se používají především pro prvotní jednání s investory, jednání s úřady, představení investičního záměru apod.

Na přání investora zapracujeme do ideové studie zahradní studii.

Zahrada je poslední luxus našich dní, protože vyžaduje to, co je v naší společnosti nejvzácnější: čas, pozornost a prostor./Dieter Kienast/.

Ideová studie stavby obsahuje:

Identifikaci, textovou zprávu, situaci, skici charakteristických perspektiv objektu, případně srovnání navrhovaného řešení se skutečným stavem.

Architektonická studie stavby

Architektonická studie stavby řeší architektonicko-stavební problematiku s ohledem na funkční, dispoziční, materiálové a estetické požadavky investora. Architektonická studie představuje návrh stavby vypracovaný odborníkem. Jsou v ní předem zohledněny technologické předpoklady stavby, funkční řešení stavby, zasazení do terénu, návaznost na inženýrské sítě a předběžné rozvržení investičních možností.
Architektonickou studii stavby zpracováváme vždy ve dvou pracovních variantách, ze kterých je na základě pravidelných konzultací s klientem vytvořena třetí finální varianta.
Architektonickou studii stavby je možné použít pro prezentaci klientům, projednání na úřadě a je nezbytným podkladem pro veškeré další projektové fáze.
Architektonická studie stavby obsahuje:
Identifikaci, textovou zprávu, situaci, půdorysy jednotlivých podlaží, charakteristické řezy a vizualizace objektu.