DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

PŘÍPRAVA ZAKÁZKY

Zaměření pozemku

Jedná se o polohopisné a výškopisné zaměření pozemku, charakteristických lomových bodů, stromů, přípojek, případně ochranných pásem apod.

Přesné zaměření pozemku slouží jak pro ideální návrh umístění domu na pozemku, tak pro návrh nejekonomičtějšího napojení na inženýrské sítě. Určení přesného tvaru a sklonu pozemku také předurčuje navrhované objemy, návaznosti, funkční okruhy. Zaměření pozemku je nezbytným podkladem pro osazení domu na pozemek.

Výstup zaměření je digitálně zpracován a zákazníkovi předán v jednom tištěném paré a ve formátu .dgn;.dwg;.pdf.

Zaměření objektu

Především při projektování rekonstrukcí je nutné dotčený objekt velmi přesně zaměřit v půdoryse a v řezu, včetně zaměření nejbližšího okolí stavby. V domě je důležité přesně zaměřit výstupy jednotlivých inženýrských sítí, hlavní uzávěry.

Zaměření objektu se využívá při návrhu nejoptimálnější rekonstrukce, vestavby nebo přestavby. Ve spojení s dalšími podklady o stavbě, lze na základě tohoto zaměření určit, které zdi jsou nosné, kde jsou vedeny síťové kabely, stoupačky apod.

Výstup zaměření je digitálně zpracován a zákazníkovi předán v jednom tištěném paré a ve formátu .dwg;.pdf.

Zaměření stávajícího stavu

V případě změny stavby v průběhu realizace je stavebním úřadem požadována složka skutečného provedení stavby. Jedná se o dodatečné zaměření stávajícího stavu objektu v půdoryse a v řezu.

Výsledkem zaměření stávajícího stavu je dokladová složka skutečného provedení. Výstup je předáván ve třech tištěných paré a ve formátu .dwg;.pdf dále pak BIM.