DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Služby

 
 
 architektonické studie
 zahradní studie
 sadové úpravy
 studie proslunění
 projektovou dokumentaci pro územně plánovací informaci
 projektovou dokumentaci k územnímu rozhodnutí
 projektovou dokumentaci pro stavební povolení
 projektovou prováděcí dokumentaci
   projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele
 projektovou dokumentaci skutečného provedení
 zajištění dokumentace EIA
 projektovou prováděcí zahradní dokumentaci (kladečský výkres)
 inženýrskou činnost
 autorizovaný dohled stavby
 výběr dodavatelů stavebních prací
 výkaz výměr
 rozpočet
 kácení stromů stromolezeckou technikou
 arboristika
 realizační činnost pozemních staveb
 vyhotovení průkazu energetické náročnosti budov
 EKIS
 termovize objektů
 zelená úsporám
 poradenská činnost ve výstavbě
 pasportizace objektů
 zaměření skutečného stavu
 podklady pro investiční záměry
 realizace mobilních dřevostaveb na klíč
 realizace modulových staveb z obytných kontainerů
 poradenství při výběru pozemku a lokality pro výstavbu
 úprava interiérů
 kompletní zpracování staveb na klíč
 grafické a kresličské práce
 mapové podklady pro projekty staveb
 odborné stavební posudky
 vyřízení vynětí půdy ze ZPF
 průzkum objektu, popis konstrukcí a řešení
   popis případných vad, koncepce sanace a její ocenění
 zajištění Blower Door testu
 zákres + vyjádření správců inženýrských sítí pro řešenou    lokalitu
 poradenství při koupi bytu,rodinného domu