DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Pasivní dům

Návrh

-volba pozemku a osazení budovy na něm

-orientace budovy ke světovým stranám s ohledem na dopad přímého slunečního záření během roku,současně i v budoucnu předpokládané zastínění budovy okolní zástavbou,terénem a zelení atd.

-převládající směr a intenzita větru

-velikost buduvy - přiměřenost dánému účelu 

-tvarové řešení(celková kompaktnost  tvaru i členitost vnějších povrchů)

-vnitřní uspořádání s ohledem na soulad vytápěcích režimů a orientaci prostorů ke světovým stranám

-vlastnosti obvodových konstrukcí

-velikost prosklených ploch na jednotlivých fasádách

-řešení potřebné výměny vzduchu

-vnitřní tepelné zisky podle charakteru provozu v budově

-otopná soustava:vhodná volba,přiměřené velikost,kvalitní regulace atd.

-způsob jakým je zajištěna pohoda prostředí v teplé části roku

-efektivnost ohřevu teplé vody a energetická účinnost elektrických spotřebičů

-skutečně dosažené energetické vlastnosti po realizaci

-skutečný způsob užívání budovy

V návrhu domu se samozřejmě uplatňují tradiční stavitelské zkušenosti s výstavbou s důrazem na:

 • výhodný poměr a tvar stavby vyjádřený poměrem "ochlazovaný povrchu stavby / obestavěný prostor", neboli "povrch / objem" (výhodný je A/V ~ 0,5-0,8)

 • orientace domu na pozemku vůči jihu

 • nezastíněná fasáda, případně s využitím listnaté vegetace

 • účelná a jednoduchá dispozice: obytné místnosti na jihu, zázemí na severu

 • skromnost, úspornost

 • využívání místních zdrojů (solární energie, místní les)

 • důraz na pasivní opatření namísto strojních zařízení (důsledné stínění a izolace namísto chladicí jednotky)


Jako konstrukční systém se u pasivních rodinných domů uplatňují zpravidla:

 • dřevěné konstrukce: jsou znovu obnovenou tradicí, mají vysokou rychlost výstavby, snadnou montáž, výhodnou aplikaci tepelné izolace i mezi dřevěný skelet. Nevýhodu může být zajištění vzduchotěsnosti, tepelné stability, akustické pohody, vlhkosti uvnitř stavby.

  • fošinkové: dřevěné masivy řádově o rozměrech např. 120/60, 160/60

  • vazníkové: lepené, nebo sbíjené příhradové konstrukce z hranolků o rozměrech např. 70/30

 • zděné konstrukce: jsou tradiční stavební materiál, řemeslně jednoduché provádění, nevelká únosnost, dostatečná tepelná akumulace. Nevýhodu je velká tloušťka konstrukcí (oddělení nosné a izolační složky zdiva) s přídavnou tepelnou izolací a její komplikovaná montáž.

  • keramické zdivo, pórobetony a pěnobetony: uplatňuje se v síle zdiva do 300 mm, více je zcela nerentabilní, nízká pevnost.

  •  vápenopískové zdivo, zdivo z betonových tvárnic: vysoká pevnost, ale velká štíhlost konstrukcí, nutné statické posudky, vyztužování ocelí.